Image1\

GIS phục vụ quản lý môi trường tỉnh Cà Mau

camauNgày 10/02/2009 Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Cà Mau xây dựng bản đồ nền tỷ lệ 1:25.000 trong khuôn khổ thực hiện đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường Tỉnh Cà Mau”.

Nguồn: DITAGIS, 2009

 


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com